Legendy Polskie Pierścień Świętej Kingi

Legenda o Świętej Kindze

W podziemiach wielickiej kopalni znajdziemy liczne komory solne. Komora Janowice wyróżnia się na tle innych z jednego, dość ważnego powodu – ilustruje ona legendę o św. Kindze, czyli patronce górników solnych. Dobrze wiadomo, jak ważną postacią dla Kopalni Soli w Wieliczce była św. Kinga.

Pierwszy legendę o św. Kindze i jej pierścieniu spisał Jan Długosz. Mówi ona, że Kinga, która była córką króla Węgier – Beli IV Arpada, została poślubiona przez księcia krakowsko-sandomierskiego, tj. Bolesława V, nazywanego Wstydliwym. 

Gdy polski książę krakowsko-sandomierski Bolesław poprosił o rękę węgierskiej królewny Kingi, ta zwróciła się do ojca, aby w wianie nie dawano jej złota, bo niosą ze sobą pot i łzy ludzkie. Życzyła sobie jedynie soli, którą chciała dać swej przyszłej ojczyźnie. W darze Kinga otrzymała najbogatszą kopalnię w Siedmiogrodzie, w kraju Maramuesz. Zanim udała się do ojczyzny męża, postanowiła odwiedzić przekazaną jej kopalnię.Podczas jednej z wizyt do szybu wpadł jej pierścień zaręczynowy, który darował jej Bolesław.
Wyruszając do Polski zabrała ze sobą w orszaku doświadczonych górników węgierskich. W Polsce po przyjeździe rozkazała szukać soli. Gdy dotarła w okolice Krakowa, zarządziła postój i nakazała członkom swojego orszaku kopać we wskazanym przez siebie miejscu. Ku zdziwieniu wszystkich, udało się wydobyć bryłę soli kamiennej, w której lśnił pierścionek. Dokładnie ten sam, który Kinga wrzuciła do szybu w Maramuresz. Ujrzawszy to księżniczka dziękowała Bogu, za cud ten niezwykły. Tym sposobem sól udało się sprowadzić do Polski.


Komora Janowice zlokalizowana jest na poziomie I Kopalni Soli w Wieliczce, czyli prawie 64 metry pod ziemią. Powstała ona w połowie XVII wieku. Położona jest na Trasie Turystycznej, więc może ją zobaczyć większość turystów odwiedzających Wieliczkę. Komora jest ilustracją legendy o patronce górników solnych świętej Kindze.
Początki pozyskiwania soli na terenie Wieliczki wiążą się z eksploatacją "źródeł solnych" czyli samoistnych na tym obszarze wypływów solanki. Początki eksploatacji sięgają epoki środkowego neolitu (3 tysiące lat przed Chrystusem) Dokumentują to liczne znaleziska archeologiczne, prowadzone po II wojnie światowej. Kopalnia ma liczne chodniki, szyby, pochylnie, komory eksploatacyjne. Trasa turystyczna liczy około 3 kilometrów. Trasa prowadzi przez liczne komory. Wśród nich są takie komory jak Komora Janowice, Komora Pieskowa Skała, Komora Weimar czy Komora Michałowice. Właśnie w Komorze Janowice można oglądać rzeźby przedstawiające legendę dotyczącą powstania kopalni soli w Wieliczce.

We wnętrzu komory zobaczyć można naturalnej wielkości solne figury. Jest ich pięć i znajdują się tutaj od 1967 roku. Zostały wykonane przez górnika-rzeźbiarza Mieczysława Kluzka.
Scena, którą ilustrują, to moment odnalezienia pierścionka zaręczynowego należącego do św. Kingi. W centralnym punkcie widać samą księżniczkę, przed którą klęczy jeden z członków jej orszaku. Długi sługa znajduje się bliżej ściany. Po lewej stronie mamy pozostałe dwa posągi przedstawiające rycerzy w zbrojach. Trzymają oni w dłoniach tarcze oraz miecze.

Ciekawostki o Kopalni Soli w Wieliczce
Kopalnia Soli w Wieliczce to bardzo interesujące miejsce. Niewątpliwe najważniejszą postacią dla kopalni jest św. Kinga. Ciekawostki, które można poznać, zwiedzając te podziemia, dotyczą jednak wielu ważnych postaci – m.in. Mikołaja Kopernika, Johanna Wolfganga Goethego czy Józefa Piłsudskiego.

Aby zobaczyć Komorę Janowice, trzeba wybrać się na Trasę Turystyczną. Ma ona około 1,5 kilometra długości. Zwiedzanie trwa 3 godziny. Podczas wędrówki goście odwiedzają ponad 20 komór, w tym także najpiękniejsze miejsca w Kopalni Soli w Wieliczce – m.in. kaplicę św. Kingi.

Zdjęcie: Fresk w bazylice św. Mikołaja w Bochni
Redakcja: www.gazetaturystyczna.pl