Strefa Agenta Nawiązanie Współpracy

Nawiązanie współpracy

 
Zapraszamy Państwa, Agencje Turystyczne, Biura Podróży, a także Organizatorów Turystyki do podjęcia z nami współpracy przy sprzedaży ofert naszych imprez krajowych i zagranicznych!
Gwarantujemy Państwu między innymi atrakcyjny system prowizyjny, udział w organizowanych przez nas akcjach marketingowych, a przede wszystkim współpracę opartą na dobrej i partnerskiej atmosferze.
W celu nawiązania współpracy, wystarczy do nas odesłać podpisaną umowę agencyjną, do naszego biura w formie pocztowej w 2 egzemplarzach, jednocześnie prosimy o wysłanie skanu pocztą elektroniczną, co umożliwia nawiązanie współpracy w sposób natychmiastowy, i umożliwia dokonania rezeerwacji i sprzedaży w tym momencie.
Do dyspozycji Was, bezpłatny system rezerwacji turystycznej SART, bez jakichkolwiek zobowiązań i opłat. Do rezerwacji wystarczy posiadać login i hasło, które otrzymują Agencje Turystyczne całkowicie bezpłatnie i bez konieczności oczekiwania na zawarcie umowy o dostępie do systemu rezerwacji.

Prosimy o wysłanie od nas:

1. Karta Agenta + Lista punktów sprzedaży Agenta (oddziały), a także informacji, czy będą Państwo prowadzili sprzedaż online przez Internet
2. Umowa Agencyjna
3. aktualny wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) osób fiycznych lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w przypadku spółek.

Jeżeli zależy Państwu na szybkim uzyskaniu dostępu do naszych ofert, prosimy mailem przesłać skany jednego egzemplarza dokumentów na adres agent@lidertour.org Po otrzymaniu skanów udostępnimy Państwu sprzedaż online. Przesłanie skanów nie zwalnia Agenta z przesłania oryginałów dokumentów tradycyjną pocztą!